Newsletter

Tradične Havajske Hooponopono
Bratislava, Slovakia 2018


seminar "Tradične Ho'oponopono",
Bratislava, 02 - 04.03.2018


Tradične Ho'oponopono vede Terenia Pomaika'i od 1986.


Čo je Tradične Havajské Ho´oponopono?

Tradicne Ho´oponopono sa skladá z viacerých súčastí. Môže trvať niekoľko minút, ale aj veľa mesiacov. Viaceré rituály vedú k jemnému prinavracaniu schopností viesť v blízkosti rodiny a priateľov život naplnený šťastím a vnútorným pokojom.Celý proces Ho´oponopono sprevádza Aloha – hlboká láska, úcta a rešpekt a Pono – byť správne. Správne zrealizovaný proces robí zázraky.

Poznatky o ňom boli zhromažďované na Havajských ostrovoch stovky rokov izolovaných od kontaktov s inými kultúrami. Keď sa tam po roku 1820 objavili odchovanci európskej kultúry, vnímali Ho´oponopono ako nepochopiteľne intenzívny, magický jav. Nevedeli pochopiť na základe čoho? a ako? Kuhuna dokáže odstrániť fyzickú bolesť, alebo spôsobiť, že poväčšine smutný človek po krátkom rozhovore žiari pocitom vnútorného šťastia. Neznalosť havajskej kultúry a jej tradícií otvárala priestor rôznym špekuláciám – jedni hovorili, že Kahunam pomáhajú duchovia alebo božstvá, zasa iní predpokladali, že musia mať zvláštnu len im prístupnú nadprirodzenú moc.

Tradičné Ho´oponopono vzniklo dávno pred príchodom nielen Európanov, ale aj Haiťanov na Hawaiskich ostovov.. Ho´oponopono je najdôležitejšie „pripomenúť si, že človek je bytosť stvorená z hviezdneho prachu. Je bytosť stvorená z lásky.“

Tradičné Ho´oponopono nám pripomína, kto skutočne sme....V tradičnom chápaní Ho´oponopono je praktickým spôsobom dospievania k skúsenosti vnímať seba ako duševné jestvovanie (bytie).

Havajci v dávnych časoch, kedy starostlivosť o zdravé a jasné vzťahy bola pre nich každodennou činnosťou, žili v špecifickom duševnom stave. Súčasný Európan na dosiahnutie takého „normálneho“ duševného stavu (dávneho) Havajca potrebuje často veľa mesiacov práce venovanej liečeniu starých traumatických zážitkov, toxických vzťahov, zamedzujúcej pôsobenie deštruktívnych vplyvov rodinných vzťahov a odstraňovanie deštruktívnych emócií.

Ho´oponopono prinavracia vnútornú vyrovnanosť. Vzťahy, ktoré sa zdali byť stratené a zlé, sa vylepšujú a vracajú, psychické ťažkostí miznú, pribúda energie do života. Ľudia začínajú vnímať inú, doposiaľ skrytú skutočnú kvalitu a podobu života.

Referencie od účastníka seminárov:
„Po prvom stretnutí s technikou Ho´oponopono, ktorú používali na Hawaii od pradávna na liečenie vzťahov, ma ako etikoterapeuta veľmi zaujala. V krátkom čase som mal možnosť zoznámiť sa s Tereniou Pomaika´i Mocna, učiteľkou tradičného havajského šamanizmu Teawaitu. Filozofiu Lásky - Aloha udržiava stále živú, a pomáha šíriť ju do sveta. Preto som uvítal spoznať túto cestu prostredníctvom ženy, terapeutky, kumu - šamanky, ktorá sa ju naučila priamo u zdroja, od pôvodných Havajských šamanov - kahunov. Ako terapeut, praktik som sa počas desiatich seminárov od Terenii veľa naučil. Jej jedinečný, citlivý a rešpektujúci prístup, charizma, profesionalita a hlboká ľudskosť si ma naplno získali. Terenia rozdáva všetko, čo sa naučila, vyžaruje z nej prirodzená túžba obohatcovať iných. Každý, kto je pripravený a má schonposť sa od nej učiť, si z jej seminárov odnesie hlboké poznanie, ale aj praktické zručnosti sebaliečenia. Terenia učí slovami, ale aj osobným vyžarovaním. Jej meditácie sú inšpiratívne a vedú človeka hlboko do vlastného stredu. Som jej nesmierne vďačný za všetko čo ma naučila , aj keď vzdialený od Havaiských ostrovov, predsa tak dôverne a z blízka spoznať ich postoj k životu, k prírode, k človeku, ich pohľad na zdravé vzťahy, ktoré sú základom mentálneho i fyzického zdravia“. Ďakujem z hĺbky srdca - Aloha. Mgr. Vladimír Červenák (etikoterapeut, životný kouč, www.advaita.sk)

Kontakt a rezervácie:

email: info@e-hooponopono.com

tel. +48 602 758 295 (anglicky a poľsky)
tel. +421 911 174 632 (slovensky)

Tradicne Ho'oponopono vede T.Pomaikai Mocna od 1986.
Home •  Ho'oponopono •  Training •  Hawaii Expedition •  Articles •  News •  Disclimer •  Disclosure •  Cooperation •  Contact • 
Hawaiian Studies                                                                                             Hawaiian Traditional Hooponopono - copyrights © by CCRC.TM, all rights reserved 1992 - 2018
email: info@e-hooponopono.com
.